Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Wpisy z Luty, 2015

Cel kredytu studenckiego

Cel kredytu studenckiego Na jaki cel może być wykorzystany kredyt studencki? Do swojej dyspozycji mamy mnóstwo przeznaczeń. Oczywiście podstawowym celem takiej pomocy finansowej jest pokrywanie aktualnych kosztów utrzymania, dojazdów i pomocy naukowych. Wysokość kredytu jest uzależniona od wielu czynników, między innymi sytuacji finansowej w rodzinnym domu, miejsca w którym studiujemy, kierunku studiów i aktualnie dostępnych środków w puli finansowej przygotowanej na ten cel. Aby móc otrzymać kredyty studenckie należy złożyć w banku odpowiednie wnioski, a także komplet pozostałych, wymaganych dokumentów. Wśród nich może się znajdować zaświadczenie o zarobkach naszych rodziców i zaświadczenie że jesteśmy studentami wybranej uczelni i podejmujemy naukę w mieście wskazanym we wniosku. Nabór wniosków na kredyty studenckie trwa do połowy roku. Przez wakacje wnioski są analizowane i pod koniec wakacji udzielana jest informacja czy kredyt został przyznany. Te terminy nie są przypadkowe i mają pozwolić przyszłemu studentowi zaplanowanie swojej przyszłości w innym mieście, co wiąże się z koniecznością wynajęcia i opłacenia mieszkania. Przez niektóre osoby kredyty studenckie są jednak wykorzystywane nie tak, jak być powinny. Aby temu zapobiec, od tego roku banki wprowadziły weryfikację rzeczywiście ponoszonych kosztów studiowania. Opłaty za mieszkanie, przejazdy i pomoce naukowe muszą być dokumentowane fakturami, potwierdzającymi ich rzeczywisty zakup. Ma to ukrócić proceder wyłudzania kredytów.

Szybsza spłata kredytu

Szybsza spłata kredytu Masz okazję aby szybciej spłacić kredyt hipoteczny. Niespodziewany zastrzyk gotówki, ale nie wiesz co z nim zrobić? Chcesz go dobrze wykorzystać i idealnie byłoby przyspieszyć czas do końca spłaty kredytu? Jeśli tak, to do wyboru masz dwie formy spłaty – częściowa i całościowa. Częściowa spłata kredytu następuje wtedy, kiedy spłacasz kredyt w pewnej części, a całościowa wtedy, kiedy jednorazowo spłacasz cała pozostałą wartość kredytu. W każdym banku wcześniejsza spłata, czy to częściowa czy całościowa wiąże się z koniecznością wydania takiej dyspozycji na piśmie. Dopiero po tym będzie można dokonać poboru pieniędzy. Z jakimi rzeczami będzie się wiązała wcześniejsza spłata? W pewnych przypadkach wiąże się ona z koniecznością pokrycia kosztów dodatkowych, czyli prowizji dla banku. Na szczęście dla większości ogólnie dostępnych w kraju kredytów hipotecznych, wcześniejsza spłata obarczona jest opłatą najczęściej w ciągu 3 do 5 lat od daty uruchomienia. Po tym czasie nie następuje już obowiązek pokrywania jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Ale częściowa spłata może oznaczać konieczność podjęcia pewnej ważne decyzji, a mianowicie tego czy decydujemy się na zmniejszenie liczby pozostałych rat, czy jednak skrócenie czasu do końca kredytu, przy pozostawieniu rat na aktualnym poziomie. Wybór najlepszej decyzji zależy od klienta i jego sytuacji finansowej. Jeżeli wysokość raty kredytu jest wymierzona na styk i w przeszłości mieliśmy jakieś problemy z uzbieraniem pieniędzy na ratę, może to być powodem do zmniejszenia ich wysokości. Natomiast jeżeli nasz kredyt nie jest dla nas dużym obciążeniem i bez większych problemów radzimy sobie ze spłacaniem rat, możemy zmniejszyć długość okresu kredytowania. W rzeczywistości będzie to dla nas oznaczało mniejsze koszty, wiążące się z krótszym czasem płacenia odsetek. Skąd brać dodatkowe pieniądze na spłatę kredytu? Jak zwykle szukanie w naszym kraju wolnych pieniędzy nie jest łatwe, ale możliwe. Można je uzyskać na przykład za pomocą podjęcia dodatkowej pracy, lub zapożyczeniu się u rodziny. Niestety, to nie zawsze jest tak łatwe jak się wydaje. Dlatego też coraz większa liczba rodaków postanawia wyjechać do pracę za granicę w miesiącach letnich. Ma im to pomóc w zarobieniu nieco większej liczby pieniędzy, które następnie zostaną przeznaczone na wcześniejszą spłatę w całości lub ratach. To dobre rozwiązanie, szczególnie jeżeli mamy możliwość skorzystania z niego.

Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce – co wybrać?

Ubezpieczenia zdrowotne spełniają swe świadczenia bez względu na przyczynę, która wywołała chorobę, mówimy więc, że są oparte na zasadzie uniwersalizmu niebezpieczeństw (chyba że jakaś przyczyna została wyraźnie wyjęta spod odpowiedzialności ubezpieczyciela). Ubezpieczenie zdrowotne często nazywane jest wymiennie ubezpieczeniem chorobowym albo ubezpieczeniem od chorób. Zauważmy, że również pojęcia: ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie na wypadek śmierci są stosowane wymiennie, gdy dotyczą tego samego ryzyka, tj. zakończenia życia ubezpieczonego. W pojęciach „ubezpieczenie zdrowotne” i „ubezpieczenie chorobowe” można by jednak doszukiwać się różnic, nie tylko o charakterze psychologicznym (chcemy być zdrowymi, a nie chorymi), gdyż pojęcie ubezpieczenia zdrowotnego wiąże się z ewentualną utratą zdrowia lub zapobieżeniem utraty zdrowia, i dotyczy to utraty (zapobieżenia utraty) zdrowia zarówno z powodu choroby, jak i wypadku, podczas gdy mówiąc o ubezpieczeniu chorobowym mamy przede wszystkim na myśli, że ktoś zachorował, a nie że uległ wypadkowi (chorobę rozumiemy tu jako coś przeciwnego wypadkowi).

Ryzyko

Ryzyko Pojęcie ryzyka jest bliskie pojęciu niepewności, określanemu jako brak dostatecznej wiedzy, co do przyszłości, w odniesieniu do tych wszystkich zjawisk, które są niezależne od woli ludzkiej, a mają wpływ na wyniki jego działalności. Traktowanie jednak tych pojęć jako równoznaczne byłoby zbytnim uproszczeniem. Mimo bliskości znaczeniowej pojęcie ryzyka jest pojęciem innym. Wielu autorów uważa je za pojęcie węższe, oparte na bardziej obiektywnych podstawach i wolne od elementu zaskoczenia. Jeden z klasyków teorii ryzyka, Amerykanin F.H. Knight twierdzi, że „jeżeli jest znany stopień niepewności, przestaje to już być niepewnością” i staje się ryzykiem. Jednakże sformułowanie to nie może być traktowane zbyt dosłownie i prowadzić w konkluzji do wniosku, że pojęcie ryzyka i niepewności są zupełnie różne. Niemniej jednak łączą się z tematyką ubezpieczeń więc warto o nich pamiętać. W oparciu o obliczenia skali ryzyka naliczana zostaje wysokość składek, jakie ubezpieczający wnosi na poczet opłat ubezpieczenia co miesiąc.