Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

darmowa pożyczka chwilówka przez internet na pozyczkabez Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Czym są ubezpieczenia w dzisiejszym świecie

Czym są ubezpieczenia w dzisiejszym świecie W literaturze fachowej brak jest zwartej definicji ubezpieczenia na życie, która objęłaby całość tej problematyki, i to zarówno ze względu na jej złożoność, jak i dokonującą się aktualnie dalszą ewolucję tego ubezpieczenia. Natomiast większość definicji odnoszących się ogólnie do ubezpieczeń, a więc obejmujących oba działy ubezpieczeń, tj. ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia nie na życie (majątkowe i inne osobowe), faktycznie odnosi się jedynie do ubezpieczeń nieżyciowych i objęcie nimi ubezpieczeń na życie możliwe jest jedynie w drodze interpretacji zawartych w nich sformułowań i pojęć. Wynika to z faktu, że cel ubezpieczenia na życie jest inny niż cel ubezpieczenia majątku i dóbr materialnych, gdzie ubezpieczenie powinno pokryć szkody powstałe w wyniku utraty lub uszkodzenia tych dóbr w efekcie takich zdarzeń, jak pożar, powódź, trzy sienie ziemi, huragan, gradobicie, zdarzeń o charakterze ekonomicznym, politycznym (np. zmiana cen, popytu, kursów walut niewypłacalność dłużników) i społecznym (kradzież czy wandalizm. Bardziej uniwersalną jest definicja J. Hémarda, zgodnie z którą ubezpieczenie jest operacją, przez którą jedna strona, ubezpieczony, w zamian za opłatę składki zapewnia sobie lub osobie trzeciej, w przypadku zrealizowania się jakiegoś ryzyka, świadczenie strony drugiej, ubezpieczyciela, który przejmując wielką liczbę ryzyk kompensuje je zgodnie z prawami statystyki. Nie ma już w niej wymienionego explicite pojęcia szkody ani straty, ale mówi się jedynie o zrealizowaniu się ryzyka. Ponadto mowa jest tu o osobie trzeciej, na rzecz której może być zawarte ubezpieczenie.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes