Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Geneza ubezpieczeń społecznych

Geneza ubezpieczeń społecznych W związku z rozwojem ruchu kolejowego powstało w Anglii w latach 1850-1860 ubezpieczenie od wypadków. Początkowo pokrywa ono tylko ryzyko wypadków kolejowych, a następnie rozciąga się także na wypadki w przemyśle, wreszcie na wypadki powodujące niezdolność do pracy lub śmierć. W pierwszej połowie XIX wieku pojawiają się też ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Oba te działy ubezpieczeń rozwinęły się szczególnie wraz z zaostrzeniem przepisów w dziedzinie odpowiedzialności prawnej przedsiębiorców za wypadki przy pracy. Przedsiębiorcy, chcąc uchronić się przed obowiązkiem odszkodowania za wypadki przy pracy, bądź ubezpieczali swoich robotników od wypadków, bądź też ubezpieczali siebie od odpowiedzialności cywilnej. Wiek XIX rozpoczyna erę polityki socjalnej, czego wyrazem są ubezpieczenia społeczne. Powstają przymusowe ubezpieczenia robotników. W Prusach już w 1854 r. wprowadzono przymusowe ubezpieczenia dla górników, a wydany w 1865 r. kodeks górniczy przewidywał tworzenie przymusowych związków (Knappschaftsvereine) wypłacających świadczenia na wypadek niezdolności do pracy i śmierci, a więc zasiłki chorobowe, renty starcze, inwalidzkie, wdowie i sieroce oraz zasiłki pogrzebowe. Powszechne obowiązkowe ubezpieczenia dla robotników wprowadzono w Niemczech w 1883 r. na wypadek choroby, w 1885 r. od nieszczęśliwych wypadków w przedsiębiorstwach przemysłowych i 1886 r. robotników rolnych. W roku 1889 wprowadzono ubezpieczenia od inwalidztwa i na starość. W Austrii w latach 1887 i 1888 powstały ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, a w 1906 r. emerytalne dla pracowników umysłowych. W tym czasie powstały również ubezpieczenie terminowe to nie ma dostatecznego uzasadnienia logicznego z punktu widzenia teorii ubezpieczeń, ma jednak duże znaczenie praktyczne, jako dodatkowy bodziec do oszczędzania, gdyż w razie śmierci rodzina (uposażony) otrzyma w formie świadczenia podwojoną wartość oszczędności. Kalkulacja przebiegu ubezpieczenia jest tu bardzo prosta, gdyż suma ubezpieczenia jest proporcjonalna do oszczędności i składka może stanowić określony procent globalnej kwoty depozytów, z pominięciem wpływu wieku i stanu zdrowia właściciela oszczędności (oczywiście przy zastosowaniu górnego limitu sumy ubezpieczenia na sensownym poziomie). Składka z reguły jest wliczona w wysokość oprocentowania (zmniejsza oprocentowanie) i właściciel, przynajmniej pozornie, nie ponosi kosztu ubezpieczenia