Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

ubezpieczenie dla ucznia Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Ubezpieczenia nie tylko na życie – ubezpieczenia bankowe

Ubezpieczenia nie tylko na życie – ubezpieczenia bankowe Nie wdając się w szczegóły, można powiedzieć, iż zarówno ubezpieczenia, jak i bankowość są tymi rodzajami działalności, których istotę stanowi pośrednictwo finansowe. Są one tym samym częścią rynku usług finansowych. W wyniku tego pośrednictwa następuje przepływ środków finansowych od jednych podmiotów do drugich, przy mniej lub bardziej zasadniczej zmianie charakteru tych środków oraz ich rozmiarów. Banki pozyskują środki od klientów’, którzy wpłacają je na rachunki bieżące bądź terminowe, ubezpieczenia zaś pozyskują środki od klientów poprzez pobieranie od nich składek ubezpieczeniowych w zamian za obietnicę ochrony ubezpieczeniowej. Po zamknięciu cyklu produkcyjnego depozytariusze bankowi otrzymują zwrot wpłaconych uprzednio środków wraz z pewną nadwyżką. Ubezpieczeni z kolei, jako cała zbiorowość, otrzymają także zwrot wpłaconych składek w postaci świadczeń i odszkodowań. w zależności od tego, kiedy wystąpi wypadek ubezpieczeniowy. Mogą one niekiedy przewyższać wpłacone składki, choć w długim okresie muszą być im najwyżej równe. Wreszcie warto zwrócić uwagę na fakt, że fundamentalne różnice w modelu finansowym bankowości z jednej strony, a ubezpieczeń z drugiej związane są także z odmiennym charakterem ryzyka w ich działalności. W’ bankowości ryzyko to koncentruje się w aktywach banku. Stąd też główne instrumenty kontrolujące ryzyko bankowe związane są ze strukturą aktywów banku. Tak np. bankowy współczynnik wypłacalności Cook’a, będący odpowiednikiem ubezpieczeniowego marginesu wypłacalności, obliczany jest jako iloraz funduszy własnych banku oraz jego aktywów ważonych ryzykiem. W ubezpieczeniach z kolei ryzyko zlokalizowane jest przede wszystkim po stronie pasywów, a więc związane jest z charakterem posiadanego portfela ubezpieczeniowego. Z tego też względu instrumenty kontroli ryzyka ubezpieczeniowego związane są głównie z pasywami przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Wystarczy wspomnieć o konstrukcji marginesu wypłacalności, w którym centralną rolę odgrywają pozyskana składka, zgromadzone rezerwy bądź wypłacone świadczenia i odszkodowania. Temu samemu celowi służy underwriting, który przecież reguluje poziom ryzyka ubezpieczanego portfela. W bankowości ów underwriting przenosi się na aktywa i przybiera formę oceny wiarygodności kredytowej klientów a więc budowy bezpiecznego portfela kredytowego. Jak widać z powyższych informacji, bankowość i ubezpieczenia są bardzo ze sobą powiązane.

Popularność kredytów

Popularność kredytów Kolejnym powodem rosnącego zainteresowania kredytami jest coraz ciekawsza i bardziej konkurencyjna oferta banków. Rywalizują one między sobą o zdobycie nowych klientów, wprowadzając w życie promocje i konkursy, które również nie są bez znaczenia podczas wybierania przez klientów ofert kredytowych. Jedne z najciekawszych promocji, które obecnie istnieją na rynku to możliwość wzięcia udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród, w których nagrodą główną są wczasy zagraniczne. Jedynym warunkiem który należy spełnić to wzięcie kredytu na wysokość minimum 2000 złotych. Inne banki także nie pozostają z tyłu i kuszą klientów ciekawymi promocjami na przykład na prowadzenie darmowego konta lub wydanie darmowej karty kredytowej. Dla klientów to wiele, a banki w ten sposób jeszcze mocniej łączą się ze swoimi klientami. A ty już podjąłeś decyzję o tym, aby zaciągnąć kredyt w banku? Jeśli tak, to musisz się przede wszystkim przekonać czy rzeczywiście ma on do zaoferowania najlepsze warunki na rynku. Aby to łatwo sprawdzić, możesz posłużyć się jedną z wielu internetowych porównywarek kredytów hipotecznych i gotówkowych. To bardzo wygodne i pomocne urządzenie, przydające się kiedy chcemy za jednym razem porównać dużą liczbę ofert z najpopularniejszych i największych banków w kraju. Do wyboru mamy olbrzymią liczbę porównywarek, których mechanizm działania jest zawsze podobny, a korzystanie z nich jest w 100% bezpłatne, co jeszcze bardziej zachęca do korzystania z tych ofert.

Banki polskie i ich kredyty

Banki polskie i ich kredyty Coraz mniejsza liczba banków dostępnych na rynku ma w 100% polski kapitał. Prywatyzacje banków sprawiły że zdecydowana większość z nich przeszła w ręce zagranicznych koncernów, które teraz sprawują nad nimi większościowy udział. Nie jest to niczym nowym na świecie, ale może napawać obawą, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę koszty kredytów zaciąganych w takich bankach. Czy rzeczywiście polskie banki oferują kredyty gotówkowe i hipoteczne na nieco lepszych warunkach nić banki zagraniczne? Na podstawie analiz i badań możemy stwierdzić że rzeczywiście tak jest. Banki o większościowym kapitale pochodzącym z Polski znacznie lepiej podchodzą do tematu kredytów i udzielają je na nieco przyjaźniejszych warunkach. Mniejsze marże i prowizje to tylko jedna z zalet. Znacznie mniej wymagająca jest również cała procedura kredytowa, które nie wymaga od kredytobiorcy dostarczania dokumentów na parę lat wstecz, które kompletnie nie są związane z udzieleniem takiej pożyczki. Jakie inne banki zagraniczne mają dobre kredyty? Nie jest jednak tak, że wszystkie zagraniczne banki mają złe oferty kredytów hipotecznych. Na szczęście odnajdziemy bez trudu instytucja finansowe, które chętnie pożyczają pieniądze na niewiele gorszych warunkach niż robią to banki polskie. Zbliżone prowizje i marże to jedno, lecz nieco bardziej wymagający proces kredytowy to inna rzecz, o jakiej musimy pamiętać. Można powiedzieć że czas potrzebny na złożenie wniosku, skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i udzielenie decyzji kredytowej wynosi obecnie od 1 do 2 miesięcy. Patrząc na to z perspektywy człowieka, który zamierza kupić gotowe i oddane do użytku mieszkanie, może to być bardzo długo. Niestety nie każdy klient będzie w stanie tyle czekać, dlatego starania o kredyt należy rozpocząć znacznie wcześniej – najlepiej tuż przed podjęciem decyzji o zmianie mieszkania. Pozwoli nam to zapewnić sobie niezbędny margines czasu, wymagany wszystkimi procedurami bankowymi. Jak wypłacany jest kredyt hipoteczny? W rzeczywistości prawdziwej gotówki ani przez moment nie zobaczymy na swoje oczy. Wypłata kredytu hipotecznego realizowana jest na podstawie polecenia przelewu na rachunek sprzedającego. Dopiero po zaksięgowaniu tej wpłaty dochodzi do przeniesienia prawa własności, a to z kolei następuje w formie podpisania aktu notarialnego i oficjalnego wręczenia kluczy prowadzących do mieszkania, które w tym momencie stało się wasze.