Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Cel kredytu studenckiego

Cel kredytu studenckiego Na jaki cel może być wykorzystany kredyt studencki? Do swojej dyspozycji mamy mnóstwo przeznaczeń. Oczywiście podstawowym celem takiej pomocy finansowej jest pokrywanie aktualnych kosztów utrzymania, dojazdów i pomocy naukowych. Wysokość kredytu jest uzależniona od wielu czynników, między innymi sytuacji finansowej w rodzinnym domu, miejsca w którym studiujemy, kierunku studiów i aktualnie dostępnych środków w puli finansowej przygotowanej na ten cel. Aby móc otrzymać kredyty studenckie należy złożyć w banku odpowiednie wnioski, a także komplet pozostałych, wymaganych dokumentów. Wśród nich może się znajdować zaświadczenie o zarobkach naszych rodziców i zaświadczenie że jesteśmy studentami wybranej uczelni i podejmujemy naukę w mieście wskazanym we wniosku. Nabór wniosków na kredyty studenckie trwa do połowy roku. Przez wakacje wnioski są analizowane i pod koniec wakacji udzielana jest informacja czy kredyt został przyznany. Te terminy nie są przypadkowe i mają pozwolić przyszłemu studentowi zaplanowanie swojej przyszłości w innym mieście, co wiąże się z koniecznością wynajęcia i opłacenia mieszkania. Przez niektóre osoby kredyty studenckie są jednak wykorzystywane nie tak, jak być powinny. Aby temu zapobiec, od tego roku banki wprowadziły weryfikację rzeczywiście ponoszonych kosztów studiowania. Opłaty za mieszkanie, przejazdy i pomoce naukowe muszą być dokumentowane fakturami, potwierdzającymi ich rzeczywisty zakup. Ma to ukrócić proceder wyłudzania kredytów.

Cel ubezpieczenia

Cel ubezpieczenia Celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie siebie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń w postaci kalectwa, niezdolności do pracy i choroby, powodujących utratę normalnych zarobków i zwiększanie kosztów utrzymania, przy czym zabezpieczenie to rozciąga się również na osoby zależne finansowo, które mogą stracić w ten sposób środki do życia. Nie mniej ważnym celem ubezpieczenia jest akumulowanie i pomnażanie oszczędności. Odbywa to się poprzez ubezpieczenie, które wiąże element zabezpieczenia ryzyka (ubezpieczenie na życie w ścisłym tego słowa znaczeniu) z elementem oszczędzania (inwestowania). Powszechnie wiadomo, że okresami, w których istnieje największy niedobór finansowy, to okres starości, gdy człowiek przestaje pracować i jego zarobki ulegają raptownemu zmniejszeniu, często związany z niedołęstwem fizycznym i potrzebą pomocy osób trzecich, okres choroby i niezdolności do pracy, a także okres rozpoczęcia dorosłego życia, gdy osoba taka jeszcze nie pracuje lub dopiero praktykuje, a potrzeby materialne są szczególnie wysokie z racji założenia rodziny, urodzenia pierwszego dziecka, zakupu samodzielnego mieszkania. Okresem, który u osób dobrze, a nawet średnio zarabiających pozwala na odłożenie pewnej części przychodów na trudniejsze lata, czy tzw. czarną godzinę jest wiek średni, trwający od trzydziestego roku życia (lub wcześniej w przypadku gdy osoba jest samotna) do okresu emerytalnego (55-65 lat). Rodzi to naturalną potrzebę tworzenia odpowiednich ofert ubezpieczeń przez towarzystwa działające na rynku ubezpieczeń.

Koszty ubezpieczenia dawniej i dzisiaj

Koszty ubezpieczenia dawniej i dzisiaj Historia ubezpieczeń wskazuje, jak zmieniał się ten sektor pod względem kosztowym. Zyski z ubezpieczenia obliczane są przy opracowywaniu kolejnych sprawozdań finansowych zakładu ubezpieczeń przez przeszacowanie rezerw matematycznych stosownie do danych demograficznych wynikających z nowych tablic trwania życia lub kosztów administracji ubezpieczeń. Jednak przeszacowania te powinny być dokonywane bardzo ostrożnie, gdyż obserwowane zmiany mogą mieć charakter przejściowy. W celu zachowania realnej wartości sumy ubezpieczenia wymienionej w polisie zakłady ubezpieczeń, niezależnie od jej ewentualnego wzrostu w związku z udziałem w zysku, nie powodującym wzrostu składki, oferują także we wszystkich rodzajach ubezpieczeń indeksację składki, w wyniku której wzrasta również suma ubezpieczenia. W ramach takiej indeksacji ubezpieczony korzysta z prawa ustalonego w ogólnych warunkach rozmiaru wzrostu składki (np. 10% rocznie, 20% co trzy lata, czy też inny wskaźnik ustalany przez zakład na podstawie wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS), przy czym jest on zwolniony z badań lekarskich i z wypełniania ankiety medycznej. Kwota o jaką wzrasta składka na umowę podstawową jest traktowana jako dodatkowa składka regularna na tę umowę, opłacana przez ubezpieczającego od momentu indeksacji do końca okresu opłacania składek. Podstawowym źródłem ubezpieczeń były różne formy pomocy wzajemnej organizowane wśród członków zrzeszeń zawodowych lub religijnych jeszcze w czasach starożytnych. Tego rodzaju wzajemną pomoc w pokrywaniu kosztów pogrzebu można było spotkać 2500 lat przed Chr. wśród egipskich kamieniarzy budujących olbrzymie świątynie i grobowce dla ówczesnych faraonów. W starożytnym Rzymie istniało wiele zrzeszeń opartych na wspólnocie zawodu, niekiedy też na wspólnocie kultu religijnego, które obok realizacji swych podstawowych celów, udzielały także pomocy materialnej swoim członkom, w przypadku różnych nieszczęśliwych zdarzeń. Do najbardziej aktywnych należały kolegia wojskowe, które pokrywały koszty pogrzebu, wypłacały zasiłki w przypadku choroby łub zwolnienia ze służby wojskowej. Tego rodzaju pomoc była kontynuowana w średniowieczu we wspólnotach zawodowych, a później, już w czasach nowożytnych, wśród pracowników wielkoprzemysłowych np.: górników, hutników, pracowników fabrycznych. Jeszcze do dziś utrzymały się w niektórych zakładach pracy, tzw. kasy pośmiertne, tworzone ze składek pracowników.