Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Jak korzystnie ubezpieczyć pracowników firmy?

W strukturze ubezpieczeń na życie nie ma wyodrębnionej grupy o nazwie ubezpieczenia grupowe. Oznacza to, że w zależności od charakteru ubezpieczenia są one kwalifikowane odpowiednio do omówionych pięciu grup ubezpieczeń na życie, które obejmują zarówno ubezpieczenia indywidualne, jak i grupowe, stąd np. ubezpieczenia grupowe terminowe będą znajdować się w grupie 1, ubezpieczenia grupowe z funduszem inwestycyjnym i kapitałowym) – w grupie 3, grupowe rentowe – w grupie 4 oraz ubezpieczenia dodatkowe wypadkowe i chorobowe, które również stanowią uzupełnienie ubezpieczeń grupowych – w grupie 5. W praktyce nie występują jedynie ubezpieczenia grupowe zaopatrzenia dzieci (grupa 2). Uwzględniając jednak wiele specyficznych cech związanych z grupową formą zawierania tych ubezpieczeń, istnieje konieczność odrębnego ich omówienia, a przynajmniej wskazania różnic w stosunku do ubezpieczeń indywidualnych. Najbardziej przekonujący może się wydawać podział w zależności od liczby osób ubezpieczonych tą samą umową ubezpieczenia, ale istnieją np ubezpieczenia na dwa życia, a nawet więcej, które są ubezpieczeniami indywidualnymi, spotkać też można ubezpieczenia grupowe obejmujące trzy a nawet dwie osoby, stąd liczba osób objęta ubezpieczeniem raczej nie może stanowić kryterium podziału. Art. 806 §2 k.c. wprowadza pojęcie ubezpieczenia zbiorowego, w celu rozróżnienia ubezpieczeń, w których odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń może zaistnieć, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem zaszło przed dniem zawarcia ubezpieczenia (ubezpieczenia zbiorowe), od ubezpieczeń, w których nie istnieje odpowiedzialność, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem zaszło przed zawarciem ubezpieczenia. Można z tego wysnuć wniosek, że w ubezpieczeniu zbiorowym ubezpiecza się zbiorowość, która niekoniecznie musi być ściśle zidentyfikowaną grupą osób w chwili ubezpieczenia. Nie wydaje się jednak właściwe uznanie tego warunku za cechę pozwalającą dokonać takiego rozróżnienia. Ponadto nie jest jasne, czy ubezpieczenia grupowe można by identyfikować z ubezpieczeniami zbiorowymi. Niektórzy autorzy wyraźnie rozróżniają ubezpieczenia zbiorowe od ubezpieczeń grupowych, twierdząc np., że z ubezpieczeniami grupowymi mamy do czynienia tylko wówczas, gdy cała grupa korzysta z ochrony ubezpieczeniowej na takich samych warunkach i tylko takie ubezpieczenia nazywają ubezpieczeniami grupowymi, albo ubezpieczeniami grupowymi w ścisłym znaczeniu.