Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

ubezpieczenie dla studenta Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym

Suma ubezpieczenia, gdy ubezpieczenie obejmuje również śmierć, jest przeważnie taka sama jak w ubezpieczeniu podstawowym (względnie niższa przy ubezpieczeniu na bardzo wysoką sumą ubezpieczenia), natomiast w sytuacji gdy ubezpieczenie obejmuje jedynie inwalidztwo (uszczerbek na zdrowiu) suma ta może być wyższa od sumy ubezpieczenia podstawowego. Ma to miejsce zwłaszcza w ubezpieczeniach grupowych (w ubezpieczeniu typu P prowadzonym przez PZU Życie – czterokrotnie, a w ubezpieczeniu prowadzonym przez Garda Life – nawet dziesięciokrotnie). Zasadą jest, że jeden procent uszczerbku na zdrowiu powoduje wypłatę świadczenia w wysokości jednego procentu sumy ubezpieczenia. Informacje, że zakład wypłaca np. 4% sumy ubezpieczenia podstawowego za 1 % utraty zdrowia należy rozumieć, że suma ubezpieczenia z tytułu wypadku jest czterokrotnie wyższa od sumy ubezpieczenia podstawowego. W ubezpieczeniu tym następuje redukcja sumy ubezpieczenia, co oznacza, że jeżeli miała miejsce 100-procentowa utrata zdrowia, ubezpieczenie przestaje działać, gdyż nie ma sensu je kontynuować, skoro ryzyko się zrealizowało. W ubezpieczeniu tym jeszcze większą rolę odgrywa zarówno zawód ubezpieczonego, jak i sposób spędzania wolnego czasu, wpływające na częstotliwość wypadków (w tym także nieśmiertelnych). Przy włączeniu ryzyka dodatkowego śmierci lub kalectwa z powodu wypadku, do oceny ryzyka i prawidłowego skalkulowania składki wskazane jest posiadanie tablic wypadkowości, pokazujących prawdopodobieństwo wypadków w ciągu roku na 1 000 osób, z podziałem według wieku, płci, zawodu, uszczerbków na zdrowiu, z uwzględnieniem wypadków powodujących śmierć. Może się bowiem zdarzyć, że wypadki dotyczące niektórych zawodów powodują tylko nieznaczne skutki. Wskazane jest również posiadanie tablic wypadkowości związanych z uprawianiem niebezpiecznych sportów. Przy włączeniu ryzyk dodatkowych śmierci lub kalectwa z powodu wypadku jest wskazane posiadanie tablic niezdolności do pracy, pokazujących jakie jest prawdopodobieństwo zaistnienia trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w ciągu roku z powodu choroby lub wypadku na 1 000 osób, z podziałem według wieku, płci, zawodu oraz z podziałem na charakter niezdolności (niezdolność do własnej pracy, niezdolność do własnej lub podobnej pracy, oraz niezdolność do jakiejkolwiek pracy), jak również jaki jest przebieg wymieralności wśród inwalidów.

Szybsza spłata kredytu

Szybsza spłata kredytu Masz okazję aby szybciej spłacić kredyt hipoteczny. Niespodziewany zastrzyk gotówki, ale nie wiesz co z nim zrobić? Chcesz go dobrze wykorzystać i idealnie byłoby przyspieszyć czas do końca spłaty kredytu? Jeśli tak, to do wyboru masz dwie formy spłaty – częściowa i całościowa. Częściowa spłata kredytu następuje wtedy, kiedy spłacasz kredyt w pewnej części, a całościowa wtedy, kiedy jednorazowo spłacasz cała pozostałą wartość kredytu. W każdym banku wcześniejsza spłata, czy to częściowa czy całościowa wiąże się z koniecznością wydania takiej dyspozycji na piśmie. Dopiero po tym będzie można dokonać poboru pieniędzy. Z jakimi rzeczami będzie się wiązała wcześniejsza spłata? W pewnych przypadkach wiąże się ona z koniecznością pokrycia kosztów dodatkowych, czyli prowizji dla banku. Na szczęście dla większości ogólnie dostępnych w kraju kredytów hipotecznych, wcześniejsza spłata obarczona jest opłatą najczęściej w ciągu 3 do 5 lat od daty uruchomienia. Po tym czasie nie następuje już obowiązek pokrywania jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Ale częściowa spłata może oznaczać konieczność podjęcia pewnej ważne decyzji, a mianowicie tego czy decydujemy się na zmniejszenie liczby pozostałych rat, czy jednak skrócenie czasu do końca kredytu, przy pozostawieniu rat na aktualnym poziomie. Wybór najlepszej decyzji zależy od klienta i jego sytuacji finansowej. Jeżeli wysokość raty kredytu jest wymierzona na styk i w przeszłości mieliśmy jakieś problemy z uzbieraniem pieniędzy na ratę, może to być powodem do zmniejszenia ich wysokości. Natomiast jeżeli nasz kredyt nie jest dla nas dużym obciążeniem i bez większych problemów radzimy sobie ze spłacaniem rat, możemy zmniejszyć długość okresu kredytowania. W rzeczywistości będzie to dla nas oznaczało mniejsze koszty, wiążące się z krótszym czasem płacenia odsetek. Skąd brać dodatkowe pieniądze na spłatę kredytu? Jak zwykle szukanie w naszym kraju wolnych pieniędzy nie jest łatwe, ale możliwe. Można je uzyskać na przykład za pomocą podjęcia dodatkowej pracy, lub zapożyczeniu się u rodziny. Niestety, to nie zawsze jest tak łatwe jak się wydaje. Dlatego też coraz większa liczba rodaków postanawia wyjechać do pracę za granicę w miesiącach letnich. Ma im to pomóc w zarobieniu nieco większej liczby pieniędzy, które następnie zostaną przeznaczone na wcześniejszą spłatę w całości lub ratach. To dobre rozwiązanie, szczególnie jeżeli mamy możliwość skorzystania z niego.

Czy można zarobić na ubezpieczeniu?

Czy można zarobić na ubezpieczeniu? W normalnych warunkach wartość realna ustalonej sumy ubezpieczenia, jaka będzie wypłacona w przyszłości, pozostaje mniej więcej jednakowa, a przy jej wyliczeniu uwzględnia się oprocentowanie kapitału odpowiadające oprocentowaniu możliwemu do uzyskania przy inwestowaniu pieniędzy w sposób względnie pewny, bez większego ryzyka (kupno bonów skarbowych, obligacji skarbu państwa, depozyty bankowe). W warunkach wysokiej inflacji ustalona w ten sposób suma ubezpieczenia traci swą realną wartość, niekiedy w sposób dramatyczny (jak to miało miejsce w Polsce w latach 1989-1990 i następnych). Jeżeli porównamy przeciętne wynagrodzenie w Polsce w 1987 r. i w 1997 r. oraz przyjmiemy, że relacje te odpowiadają wartości nabywczej pieniądza, to stwierdzimy, że wartość ta zmniejszyła się około 364-krotnie. W przypadku ubezpieczenia o sumie 100 000 zł płatnej za 10 lat i przy technicznej stopie procentowej przyjętej do kalkulacji 5% (składka wpłacona jednorazowo na początku ubezpieczenia), przewiduje się, że wartość obecna przyszłego świadczenia wynosi 61 391 zł (v 10 = 0,61391), a zatem, nastąpi wzrost kapitału w ciągu 10 lat o około 63% i jest to wystarczający ekwiwalent zysku utraconego z tego kapitału, jak również spadku siły nabywczej pieniądza, czyli za wypłacone po okresie 10 lat świadczenie w wysokości 100 000 zł ubezpieczony (jego rodzina) będzie mógł kupić dóbr w przybliżeniu tyle sarno co za 61 391 zł w dniu zawarcia ubezpieczenia. W praktyce okazało się, że po 10 latach (1987-1997) ubezpieczony (rodzina) w Polsce za otrzymane świadczenie (100 000 zł) mógł kupić mniej niż pół procent tych dóbr, które mógł kupić 10 lat wcześniej za sumę 61 391 zł, teoretycznie ekwiwalentne 100 000 zł po dziesięciu latach. A zatem, ażeby spełnić oczekiwania ubezpieczonego, świadczenie powinno być ponad 223-krotnie wyższe i powinno wynosi ok. 2 235 000 zł. Dodatkowy zysk w różny sposób może trafić do ubezpieczonego. Najprościej byłoby zwrócić ten zysk ubezpieczającemu w drodze przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, traktując go jako dywidendę i niektóre zakłady ubezpieczeń przewidują taką możliwość. Możliwe byłoby także obniżenie przyszłej składki. Przeważnie jednak zakłady ubezpieczeń zwiększają rezerwę matematyczną na poszczególnych polisach, a więc kwoty inwestowanej na rzecz tej polisy w następnym roku polisowym, co zwiększa również potencjalną kwotę, jaka może być należna z tytułu udziału w zysku w roku następnym.