Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Pierwsze towarzystwa ubezpieczeniowe

Pierwsze towarzystwa ubezpieczeniowe Nowoczesne ubezpieczenia na życie zaczęły powstawać znacznie później, na przełomie XVII i XVIII wieku. Złożyło się na to kilka przyczyn. Przede wszystkim, w tym dopiero okresie rozwijają się podstawy matematyczne operacji długoterminowych. Powstaje nauka rachunku prawdopodobieństwa, ogłoszona przez matematyków i fizyków: Holendra Christiana Huygensa w 1657 r. oraz Francuza Blaise Pascala w 1660 r., a matematyk holenderski Jan de Witt jako pierwszy zajął się teorią ubezpieczeń życiowych. W tym też czasie rozpoczęto badania nad śmiertelnością. Natrafiamy tu na polski akcent, gdyż jedną z pierwszych tablic śmiertelności opracowano na podstawie materiału statystycznego zebranego przez duchownego protestanckiego z Wrocławia, Kacpera Neuman- na. na podstawie rejestrów osób urodzonych i zmarłych w tym mieście. Tablicę tę zbudował Edmund Halley w 1693 r. W Anglii, w 1699 r. powstał pierwszy zakład ubezpieczeń na życie (Society of Assurances for Widows and Orphans) o charakterze przedsiębiorstwa zarobkowego. Zakład ten prowadził jednak wyłącznie ubezpieczenie na wypadek śmierci, dając uprawnionym do świadczenia prawo wyboru między jednorazową wypłatą całego świadczenia a wypłatą renty. Dynamiczny rozwój ubezpieczeń na świecie nastąpił w XIX wieku. Pierwszy zakład amerykański stosujący nowoczesne metody Pensylvania Company powstał w 1809 r. Założony uprzednio w 1794 r. zakład ubezpieczeń Insurance Company of North America, nie różnicujący składki według wieku, zawarł w ciągu pięciu lat działalności tylko 6 umów ubezpieczenia i zrezygnował z prowadzenia ubezpieczeń na życie. W Holandii pierwszy zakład ubezpieczeń Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen powstał w 1807 r., a pierwszy zakład belgijski Compagnie belge d’assurances générales sur la vie w 1824. W okresie od 1827 r. do 1829 r. podjęły działalność w Niemczech Gothaer Lebenversicherungs-Gesellschaft i Deutsche Lebenversicherungs-Gesellshaft in Lubeck. W Szwajcarii, po nieudanych próbach w latach 1840 i 1841, znalazł warunki do rozwoju, mimo konkurencji obcych zakładów. Schweizerische Rentenanstalt w Zurychu założony w 1857 r., opierający swoją działalność na współpracy z bankiem szwajcarskim Schweizerische Kreditanstalt. W Rosji pierwszym prywatnym zakładem ubezpieczeń na życie było Rosyjskie Towarzystwo Ubezpieczeń Kapitałów i Rent, późniejsze towarzystwo Życie, założone w 1835 r. Z biegiem czasu przystąpiło do prowadzenia ubezpieczeń na życie kilka innych rosyjskich zakładów.