Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce – co wybrać?

Ubezpieczenia zdrowotne spełniają swe świadczenia bez względu na przyczynę, która wywołała chorobę, mówimy więc, że są oparte na zasadzie uniwersalizmu niebezpieczeństw (chyba że jakaś przyczyna została wyraźnie wyjęta spod odpowiedzialności ubezpieczyciela). Ubezpieczenie zdrowotne często nazywane jest wymiennie ubezpieczeniem chorobowym albo ubezpieczeniem od chorób. Zauważmy, że również pojęcia: ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie na wypadek śmierci są stosowane wymiennie, gdy dotyczą tego samego ryzyka, tj. zakończenia życia ubezpieczonego. W pojęciach „ubezpieczenie zdrowotne” i „ubezpieczenie chorobowe” można by jednak doszukiwać się różnic, nie tylko o charakterze psychologicznym (chcemy być zdrowymi, a nie chorymi), gdyż pojęcie ubezpieczenia zdrowotnego wiąże się z ewentualną utratą zdrowia lub zapobieżeniem utraty zdrowia, i dotyczy to utraty (zapobieżenia utraty) zdrowia zarówno z powodu choroby, jak i wypadku, podczas gdy mówiąc o ubezpieczeniu chorobowym mamy przede wszystkim na myśli, że ktoś zachorował, a nie że uległ wypadkowi (chorobę rozumiemy tu jako coś przeciwnego wypadkowi).

Zainteresowanie kredytami w Polsce

Zainteresowanie kredytami w Polsce Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że zainteresowanie kredytami w Polsce z roku na rok jest większe? W czym należy upatrywać tak drastycznej zmiany? Na pewno w pamięci jeszcze macie kryzys bankowy spowodowany nikłym zainteresowaniem kredytami gotówkowymi i hipotecznymi. Zdaje się że przechodzi to teraz do przeszłości. Jak wskazują główni ekonomiści w kraju, popularność kredytów bankowych wynika między innymi z tego, że obniżeniu uległy stopy procentowe. Oznacza to że rzeczywisty koszt kredytu stał się znacznie mniejszy niż jeszcze kilka lat temu. Można to najbardziej zobaczyć na przykładzie kredytów hipotecznych, zaciąganych za budowę domu lub kupno mieszkania. Szacuje się że w roku 2014 blisko 8 milionów osób skorzysta z jakiegokolwiek kredytu udzielanego przez bank. Dla przykładu, w roku 2013 wysokość ta wynosiła niespełna 6 milionów.

Banki polskie i ich kredyty

Banki polskie i ich kredyty Coraz mniejsza liczba banków dostępnych na rynku ma w 100% polski kapitał. Prywatyzacje banków sprawiły że zdecydowana większość z nich przeszła w ręce zagranicznych koncernów, które teraz sprawują nad nimi większościowy udział. Nie jest to niczym nowym na świecie, ale może napawać obawą, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę koszty kredytów zaciąganych w takich bankach. Czy rzeczywiście polskie banki oferują kredyty gotówkowe i hipoteczne na nieco lepszych warunkach nić banki zagraniczne? Na podstawie analiz i badań możemy stwierdzić że rzeczywiście tak jest. Banki o większościowym kapitale pochodzącym z Polski znacznie lepiej podchodzą do tematu kredytów i udzielają je na nieco przyjaźniejszych warunkach. Mniejsze marże i prowizje to tylko jedna z zalet. Znacznie mniej wymagająca jest również cała procedura kredytowa, które nie wymaga od kredytobiorcy dostarczania dokumentów na parę lat wstecz, które kompletnie nie są związane z udzieleniem takiej pożyczki. Jakie inne banki zagraniczne mają dobre kredyty? Nie jest jednak tak, że wszystkie zagraniczne banki mają złe oferty kredytów hipotecznych. Na szczęście odnajdziemy bez trudu instytucja finansowe, które chętnie pożyczają pieniądze na niewiele gorszych warunkach niż robią to banki polskie. Zbliżone prowizje i marże to jedno, lecz nieco bardziej wymagający proces kredytowy to inna rzecz, o jakiej musimy pamiętać. Można powiedzieć że czas potrzebny na złożenie wniosku, skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i udzielenie decyzji kredytowej wynosi obecnie od 1 do 2 miesięcy. Patrząc na to z perspektywy człowieka, który zamierza kupić gotowe i oddane do użytku mieszkanie, może to być bardzo długo. Niestety nie każdy klient będzie w stanie tyle czekać, dlatego starania o kredyt należy rozpocząć znacznie wcześniej – najlepiej tuż przed podjęciem decyzji o zmianie mieszkania. Pozwoli nam to zapewnić sobie niezbędny margines czasu, wymagany wszystkimi procedurami bankowymi. Jak wypłacany jest kredyt hipoteczny? W rzeczywistości prawdziwej gotówki ani przez moment nie zobaczymy na swoje oczy. Wypłata kredytu hipotecznego realizowana jest na podstawie polecenia przelewu na rachunek sprzedającego. Dopiero po zaksięgowaniu tej wpłaty dochodzi do przeniesienia prawa własności, a to z kolei następuje w formie podpisania aktu notarialnego i oficjalnego wręczenia kluczy prowadzących do mieszkania, które w tym momencie stało się wasze.