Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Ryzyko

Ryzyko Pojęcie ryzyka jest bliskie pojęciu niepewności, określanemu jako brak dostatecznej wiedzy, co do przyszłości, w odniesieniu do tych wszystkich zjawisk, które są niezależne od woli ludzkiej, a mają wpływ na wyniki jego działalności. Traktowanie jednak tych pojęć jako równoznaczne byłoby zbytnim uproszczeniem. Mimo bliskości znaczeniowej pojęcie ryzyka jest pojęciem innym. Wielu autorów uważa je za pojęcie węższe, oparte na bardziej obiektywnych podstawach i wolne od elementu zaskoczenia. Jeden z klasyków teorii ryzyka, Amerykanin F.H. Knight twierdzi, że „jeżeli jest znany stopień niepewności, przestaje to już być niepewnością” i staje się ryzykiem. Jednakże sformułowanie to nie może być traktowane zbyt dosłownie i prowadzić w konkluzji do wniosku, że pojęcie ryzyka i niepewności są zupełnie różne. Niemniej jednak łączą się z tematyką ubezpieczeń więc warto o nich pamiętać. W oparciu o obliczenia skali ryzyka naliczana zostaje wysokość składek, jakie ubezpieczający wnosi na poczet opłat ubezpieczenia co miesiąc.

Ubezpieczenie od zdarzenia losowego – ryzyko w ubezpieczeniach

Ubezpieczenie od zdarzenia losowego – ryzyko w ubezpieczeniach Analizując liczne opracowania na temat definicji ubezpieczenia, można przyjąć, że ubezpieczenie jest urządzeniem zapewniającym wspólne (zbiorowe) ponoszenie ryzyka szkód bądź potrzeb majątkowych, wynikających ze zdarzeń losowych. Potrzeby majątkowe, które mogą być pokryte (rozłożone) w ramach ubezpieczenia wynikają z różnych przyczyn, przy czym w klasycznym ujęciu zawsze wiąże się to z realizacją ryzyka, czyli ze zdarzeniem losowym powodującym szkodę (potrzebę majątkową). Pojęcie zdarzenia losowego, określane też mianem przypadkowego, rozumiane jest szeroko i nie jest identyczne z przypadkiem w rozumieniu prawa (casus) czy z przypadkiem w sensie filozoficznym. Przymiot losowości wiązany jest ze zdarzeniami, które występują wbrew naszej woli lub niezależnie od niej, jednak nie wyklucza się pewnego subiektywnego wpływu na możliwość zaistnienia tego zdarzenia. Pojęcie ryzyka nie ma jednorodnego znaczenia. W zależności od kontekstu i treści informacji, przez pojęcie to mogą być prezentowane inne zjawiska lub inne jego charakterystyki i aspekty. W teorii ubezpieczeń pojęcie ryzyka występuje co najmniej w ośmiu znaczeniach, a mianowicie jako: możliwość zdarzenia powodującego straty (np. możliwość zachorowania), prawdopodobieństwo nastąpienia zdarzenia (1%, 2% ,3% itd.), przedmiot (podmiot) lub ich grupa, które narażone są na stratę (ryzykiem jest więc życie ludzkie), zdarzenie, które tę stratę wyrządza, itp.