Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Jak obliczyć wartość polisy ubezpieczeniowej

Jak obliczyć wartość polisy ubezpieczeniowej Jeżeli na skutek tych odliczeń zostanie wykorzystana cała wartość wykupowa (nosząca tu nazwę wartości odstąpienia lub wartości polisy), odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia wygasa. W okresie 12 miesięcy ubezpieczający może wznowić opłatę składek. Jeżeli nie wznowi jej, a istniejąca na rachunku tej polisy wartość odstąpienia jest niższa od minimalnego poziomu wymaganego dla przekształcenia jej w ubezpieczenie bezskładkowe, następuje wypłata wartości odstąpienia i umowa wygasa. W przypadku gdy wartość odstąpienia jest równa lub wyższa od tego poziomu, możliwe jest przekształcenie umowy w ubezpieczenie bezskładkowe. Ubezpieczający ma wówczas do wyboru następujące rozwiązania: wypłatę wartości odstąpienia, przekształcenie ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe: w wysokości sumy ubezpieczenia, z przeznaczeniem wartości polisy na bieżące pokrywanie kosztów administracyjnych i kosztów ryzyka (aż do wygaśnięcia umowy z powodu niedostatecznych środków na wartości polisy), w wysokości wartości polisy.