Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

Praca w Toruniu Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Cel ubezpieczenia

Cel ubezpieczenia Celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie siebie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń w postaci kalectwa, niezdolności do pracy i choroby, powodujących utratę normalnych zarobków i zwiększanie kosztów utrzymania, przy czym zabezpieczenie to rozciąga się również na osoby zależne finansowo, które mogą stracić w ten sposób środki do życia. Nie mniej ważnym celem ubezpieczenia jest akumulowanie i pomnażanie oszczędności. Odbywa to się poprzez ubezpieczenie, które wiąże element zabezpieczenia ryzyka (ubezpieczenie na życie w ścisłym tego słowa znaczeniu) z elementem oszczędzania (inwestowania). Powszechnie wiadomo, że okresami, w których istnieje największy niedobór finansowy, to okres starości, gdy człowiek przestaje pracować i jego zarobki ulegają raptownemu zmniejszeniu, często związany z niedołęstwem fizycznym i potrzebą pomocy osób trzecich, okres choroby i niezdolności do pracy, a także okres rozpoczęcia dorosłego życia, gdy osoba taka jeszcze nie pracuje lub dopiero praktykuje, a potrzeby materialne są szczególnie wysokie z racji założenia rodziny, urodzenia pierwszego dziecka, zakupu samodzielnego mieszkania. Okresem, który u osób dobrze, a nawet średnio zarabiających pozwala na odłożenie pewnej części przychodów na trudniejsze lata, czy tzw. czarną godzinę jest wiek średni, trwający od trzydziestego roku życia (lub wcześniej w przypadku gdy osoba jest samotna) do okresu emerytalnego (55-65 lat). Rodzi to naturalną potrzebę tworzenia odpowiednich ofert ubezpieczeń przez towarzystwa działające na rynku ubezpieczeń.

Wypadek, szkoda – pokrycie z ubezpieczenia

Wypadek, szkoda –  pokrycie z ubezpieczenia Różnorodne definicje ubezpieczenia, które odstępują od wiązania ubezpieczenia ze szkodą lub wypadkiem, a opierają sens ubezpieczenia na pokryciu określonej potrzeby, obejmują swym zasięgiem już nie tylko ubezpieczenia na wypadek śmierci, ale także ubezpieczenia na dożycie oraz ubezpieczenia rentowe, gdzie potrzeby ubezpieczonego (rentobiorcy) wynikają z faktu, że osoba ta żyje i potrzebne są jej środki finansowe. Definicje te można by w związku z tym zastosować do ogółu ubezpieczeń na życie, ale tylko wówczas gdyby ubezpieczenia te nie uwzględniały czynnika oszczędnościowego. Działalność ubezpieczeniową traktuje się tu bowiem jedynie jako instrument służący przestrzennemu rozłożeniu ekonomicznych zdarzeń losowych. W ubezpieczeniu na życie urządzenie ubezpieczeniowe ma inną jeszcze naturę, a mianowicie rozkłada potrzeby nie tylko w przestrzeni (między podmioty ubezpieczone), ale także w czasie, w ten sposób przesuwając środki finansowe poszczególnych podmiotów z okresów, gdy tych środków jest stosunkowo dużo (nadwyżka finansowa ponad bieżące potrzeby) na okresy, gdy ich jest stosunkowo mało (niedobór). Przemieszczenie środków finansowych w czasie dotyczy nie tylko czynnika inwestycyjnego określonego w formie składki oszczędnościowej (czy to w ubezpieczeniu mieszanym na wypadek śmierci i dożycie, czy w ubezpieczeniu na życie z funduszem inwestycyjnym), ale także zawiera się w zwykłym ubezpieczeniu na życie bez czynnika inwestycyjnego. Opłata ujednoliconej składki przez cały okres w ubezpieczeniu: terminowym na życie, na całe życie, a także w ubezpieczeniu zaopatrzenia dzieci powoduje, że część składki, nadpłaconej w stosunku do prawdopodobieństwa zrealizowania się ryzyka w młodym wieku (w początkowym okresie ubezpieczenia), zostanie wykorzystana w późniejszym okresie, kiedy to opłacana składka będzie zbyt niska w stosunku do faktycznego ryzyka. Składka ta również została przemieszczona w czasie. Określanie potrzeb ubezpieczeniowych rodziny za pomocą koncepcji HLV ma w praktyce ograniczone znaczenie. Bardziej praktyczne może się okazać określenie wartości ochrony ubezpieczeniowej, a ściślej – wysokości sumy indywidualnego ubezpieczenia na życie, która zostanie wypłacona po śmierci ubezpieczonego na podstawie potrzeb, czyli przyszłe, planowane rozchody rodziny, po uwzględnieniu wszystkich możliwości ich pokrycia, tj. uwzględniając przyszłe przychody rodziny, zmniejszone w związku z ewentualną śmiercią ubezpieczonego.