Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Polisa

Polisa W ubezpieczeniu na życie istnieje pojęcie pożyczki pod zastaw polisy. W ubezpieczeniu tym część składki, która nie jest opłatą za bieżące ponoszenie przez zakład ubezpieczeń ryzyka, stanowi składkę oszczędnościową i jest do pewnego stopnia własnością ubezpieczającego, on ją może wycofać według określonych zasad, przedstawiając potwierdzenie wykupu i likwidując ubezpieczenie, ale może też wycofać się i pobrać pożyczkę nieoprocentowaną. Wskutek wysokiej inflacji w dziewięćdziesiątych zakłady ubezpieczeń w Polsce niechętnie udzielały pożyczek pod zastaw polisy i poza rzadkimi wyjątkami nie udzielały takich pożyczek. Kalkulując składkę w tradycyjnych ubezpieczeniach na życie zakład ubezpieczeń uwzględnia fakt zmiany wartości pieniądza w czasie. Ze względu na to, że z części składek jest tworzona rezerwa matematyczna nosząca dochód, zakład ubezpieczeń określając wysokość składki w relacji do wysokości przyszłego świadczenia (sumy ubezpieczenia) oblicza przypuszczalną wielkość tego dochodu i ustala stopę składki na takim poziomie, ażeby łączna wartość składek i dochodu wystarczyła na wypłatę świadczeń. W chwili zawierania ubezpieczenia nie ma pewności, jaki będzie dochód z inwestycji kapitałowych (zysk z kapitału) np. za 10, 20, 30 lat, tj. ile dziś trzeba mieć pieniędzy, aby ich zakumulowana wartość za 10, 20, 30 lat wynosiła określoną wielkość (sumę ubezpieczenia).