Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Cel ubezpieczenia

Cel ubezpieczenia Celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie siebie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń w postaci kalectwa, niezdolności do pracy i choroby, powodujących utratę normalnych zarobków i zwiększanie kosztów utrzymania, przy czym zabezpieczenie to rozciąga się również na osoby zależne finansowo, które mogą stracić w ten sposób środki do życia. Nie mniej ważnym celem ubezpieczenia jest akumulowanie i pomnażanie oszczędności. Odbywa to się poprzez ubezpieczenie, które wiąże element zabezpieczenia ryzyka (ubezpieczenie na życie w ścisłym tego słowa znaczeniu) z elementem oszczędzania (inwestowania). Powszechnie wiadomo, że okresami, w których istnieje największy niedobór finansowy, to okres starości, gdy człowiek przestaje pracować i jego zarobki ulegają raptownemu zmniejszeniu, często związany z niedołęstwem fizycznym i potrzebą pomocy osób trzecich, okres choroby i niezdolności do pracy, a także okres rozpoczęcia dorosłego życia, gdy osoba taka jeszcze nie pracuje lub dopiero praktykuje, a potrzeby materialne są szczególnie wysokie z racji założenia rodziny, urodzenia pierwszego dziecka, zakupu samodzielnego mieszkania. Okresem, który u osób dobrze, a nawet średnio zarabiających pozwala na odłożenie pewnej części przychodów na trudniejsze lata, czy tzw. czarną godzinę jest wiek średni, trwający od trzydziestego roku życia (lub wcześniej w przypadku gdy osoba jest samotna) do okresu emerytalnego (55-65 lat). Rodzi to naturalną potrzebę tworzenia odpowiednich ofert ubezpieczeń przez towarzystwa działające na rynku ubezpieczeń.