Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce – co wybrać?

Ubezpieczenia zdrowotne spełniają swe świadczenia bez względu na przyczynę, która wywołała chorobę, mówimy więc, że są oparte na zasadzie uniwersalizmu niebezpieczeństw (chyba że jakaś przyczyna została wyraźnie wyjęta spod odpowiedzialności ubezpieczyciela). Ubezpieczenie zdrowotne często nazywane jest wymiennie ubezpieczeniem chorobowym albo ubezpieczeniem od chorób. Zauważmy, że również pojęcia: ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie na wypadek śmierci są stosowane wymiennie, gdy dotyczą tego samego ryzyka, tj. zakończenia życia ubezpieczonego. W pojęciach „ubezpieczenie zdrowotne” i „ubezpieczenie chorobowe” można by jednak doszukiwać się różnic, nie tylko o charakterze psychologicznym (chcemy być zdrowymi, a nie chorymi), gdyż pojęcie ubezpieczenia zdrowotnego wiąże się z ewentualną utratą zdrowia lub zapobieżeniem utraty zdrowia, i dotyczy to utraty (zapobieżenia utraty) zdrowia zarówno z powodu choroby, jak i wypadku, podczas gdy mówiąc o ubezpieczeniu chorobowym mamy przede wszystkim na myśli, że ktoś zachorował, a nie że uległ wypadkowi (chorobę rozumiemy tu jako coś przeciwnego wypadkowi).