Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

czesci do wozkow widlowych toyota Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Niszowe ubezpieczenia

Na rynku jest wiele ubezpieczeń, które dotyczą mniej znanych sfer życia. Podstawowym celem ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci jest dostarczenie im środków finansowych w okresie, gdy pomoc taka jest szczególnie potrzebna, a więc w okresie nauki, zwłaszcza na studiach wyższych, oraz po rozpoczęciu samodzielnego życia, co wiąże się na ogół z zawarciem związku małżeńskiego. W okresie tym z ubezpieczenia tego jest wypłacany kapitał (suma ubezpieczona z udziałem w zysku) w formie jednorazowej wypłaty bądź wypłat ratalnych, dostosowanych do ponoszonych opłat (kosztów) w ciągu pewnego okresu. Jest to element zawarty we wszystkich umowach zaopatrzenia dzieci. Ażeby zabezpieczyć tego rodzaju środki konieczne jest zapewnienie gromadzenia kapitału, również w niesprzyjającej sytuacji, jaka istnieje w związku ze śmiercią osoby zaopatrującej, która zdecydowała gromadzić taki kapitał, wpłacając regularnie składkę przez ustalony okres. Śmierć takiej osoby praktycznie uniemożliwia dalsze opłacanie składek i spodziewany kapitał nie zostałby zebrany bez pomocy ubezpieczeniowej. Z tego względu wszystkie produkty ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci przewidują ubezpieczenie ryzyka śmierci uposażającego (ubezpieczonego), traktując to jako immanentną cechę tego ubezpieczenia. Ponadto, dzięki temu produkt ten nie jest jedynie usługą bankową, ale właśnie usługą ubezpieczeniową. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest tzw. ubezpieczenie składki, tj. zwolnienie z konieczności opłacania składki w razie śmierci uposażającego. Dalszym krokiem w kierunku umożliwienia osiągnięcia korzyści ze zgromadzonego kapitału jest rozszerzenie świadczenia związanego zc śmiercią uposażającego i wypłata z tego tytułu renty, ułatwiającej dziecku dożycie do końca okresu ubezpieczenia, kiedy to kapitał zostanie wypłacony. Rozszerzony w ten sposób zakres ubezpieczenia może być również traktowany jako logicznie uzasadniony i powiązany ze sobą pakiet ubezpieczeniowy. Jeszcze dalej idącym rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia jest przedłużenie płatności renty poza okres ubezpieczenia aż do śmierci uposażonego, jeśli straci on możliwości utrzymania z powodu śmierci uposażającego (rodzica), a ponadto stanie się inwalidą w stopniu uniemożliwiającym możliwości zarobkowania i samodzielną egzystencję. Ryzyko to zostało potraktowane również jako ryzyko mieszczące się w pakiecie ryzyk standardowych, choć niewątpliwie ma ono już zupełnie inny charakter.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes