Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

Praca Warszawa Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu podstawowym

Suma ubezpieczenia, gdy ubezpieczenie obejmuje również śmierć, jest przeważnie taka sama jak w ubezpieczeniu podstawowym (względnie niższa przy ubezpieczeniu na bardzo wysoką sumą ubezpieczenia), natomiast w sytuacji gdy ubezpieczenie obejmuje jedynie inwalidztwo (uszczerbek na zdrowiu) suma ta może być wyższa od sumy ubezpieczenia podstawowego. Ma to miejsce zwłaszcza w ubezpieczeniach grupowych (w ubezpieczeniu typu P prowadzonym przez PZU Życie – czterokrotnie, a w ubezpieczeniu prowadzonym przez Garda Life – nawet dziesięciokrotnie). Zasadą jest, że jeden procent uszczerbku na zdrowiu powoduje wypłatę świadczenia w wysokości jednego procentu sumy ubezpieczenia. Informacje, że zakład wypłaca np. 4% sumy ubezpieczenia podstawowego za 1 % utraty zdrowia należy rozumieć, że suma ubezpieczenia z tytułu wypadku jest czterokrotnie wyższa od sumy ubezpieczenia podstawowego. W ubezpieczeniu tym następuje redukcja sumy ubezpieczenia, co oznacza, że jeżeli miała miejsce 100-procentowa utrata zdrowia, ubezpieczenie przestaje działać, gdyż nie ma sensu je kontynuować, skoro ryzyko się zrealizowało. W ubezpieczeniu tym jeszcze większą rolę odgrywa zarówno zawód ubezpieczonego, jak i sposób spędzania wolnego czasu, wpływające na częstotliwość wypadków (w tym także nieśmiertelnych). Przy włączeniu ryzyka dodatkowego śmierci lub kalectwa z powodu wypadku, do oceny ryzyka i prawidłowego skalkulowania składki wskazane jest posiadanie tablic wypadkowości, pokazujących prawdopodobieństwo wypadków w ciągu roku na 1 000 osób, z podziałem według wieku, płci, zawodu, uszczerbków na zdrowiu, z uwzględnieniem wypadków powodujących śmierć. Może się bowiem zdarzyć, że wypadki dotyczące niektórych zawodów powodują tylko nieznaczne skutki. Wskazane jest również posiadanie tablic wypadkowości związanych z uprawianiem niebezpiecznych sportów. Przy włączeniu ryzyk dodatkowych śmierci lub kalectwa z powodu wypadku jest wskazane posiadanie tablic niezdolności do pracy, pokazujących jakie jest prawdopodobieństwo zaistnienia trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w ciągu roku z powodu choroby lub wypadku na 1 000 osób, z podziałem według wieku, płci, zawodu oraz z podziałem na charakter niezdolności (niezdolność do własnej pracy, niezdolność do własnej lub podobnej pracy, oraz niezdolność do jakiejkolwiek pracy), jak również jaki jest przebieg wymieralności wśród inwalidów.

4.00 avg. rating (88% score) - 1 vote