Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

ubezpieczenie dla ucznia Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Wypadek, szkoda – pokrycie z ubezpieczenia

Wypadek, szkoda –  pokrycie z ubezpieczenia Różnorodne definicje ubezpieczenia, które odstępują od wiązania ubezpieczenia ze szkodą lub wypadkiem, a opierają sens ubezpieczenia na pokryciu określonej potrzeby, obejmują swym zasięgiem już nie tylko ubezpieczenia na wypadek śmierci, ale także ubezpieczenia na dożycie oraz ubezpieczenia rentowe, gdzie potrzeby ubezpieczonego (rentobiorcy) wynikają z faktu, że osoba ta żyje i potrzebne są jej środki finansowe. Definicje te można by w związku z tym zastosować do ogółu ubezpieczeń na życie, ale tylko wówczas gdyby ubezpieczenia te nie uwzględniały czynnika oszczędnościowego. Działalność ubezpieczeniową traktuje się tu bowiem jedynie jako instrument służący przestrzennemu rozłożeniu ekonomicznych zdarzeń losowych. W ubezpieczeniu na życie urządzenie ubezpieczeniowe ma inną jeszcze naturę, a mianowicie rozkłada potrzeby nie tylko w przestrzeni (między podmioty ubezpieczone), ale także w czasie, w ten sposób przesuwając środki finansowe poszczególnych podmiotów z okresów, gdy tych środków jest stosunkowo dużo (nadwyżka finansowa ponad bieżące potrzeby) na okresy, gdy ich jest stosunkowo mało (niedobór). Przemieszczenie środków finansowych w czasie dotyczy nie tylko czynnika inwestycyjnego określonego w formie składki oszczędnościowej (czy to w ubezpieczeniu mieszanym na wypadek śmierci i dożycie, czy w ubezpieczeniu na życie z funduszem inwestycyjnym), ale także zawiera się w zwykłym ubezpieczeniu na życie bez czynnika inwestycyjnego. Opłata ujednoliconej składki przez cały okres w ubezpieczeniu: terminowym na życie, na całe życie, a także w ubezpieczeniu zaopatrzenia dzieci powoduje, że część składki, nadpłaconej w stosunku do prawdopodobieństwa zrealizowania się ryzyka w młodym wieku (w początkowym okresie ubezpieczenia), zostanie wykorzystana w późniejszym okresie, kiedy to opłacana składka będzie zbyt niska w stosunku do faktycznego ryzyka. Składka ta również została przemieszczona w czasie. Określanie potrzeb ubezpieczeniowych rodziny za pomocą koncepcji HLV ma w praktyce ograniczone znaczenie. Bardziej praktyczne może się okazać określenie wartości ochrony ubezpieczeniowej, a ściślej – wysokości sumy indywidualnego ubezpieczenia na życie, która zostanie wypłacona po śmierci ubezpieczonego na podstawie potrzeb, czyli przyszłe, planowane rozchody rodziny, po uwzględnieniu wszystkich możliwości ich pokrycia, tj. uwzględniając przyszłe przychody rodziny, zmniejszone w związku z ewentualną śmiercią ubezpieczonego.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes