Ubezpieczenie komunikacyjne, pożyczki bez BIK

Finanse

Wpisy

Pożyczki i kredyty

https://anacco.pl/system-wynagrodzen-pracownikow-szkolenie/ Nasze potrzeby konsumpcyjne są nieskończone. Nie zawsze mamy wystarczająco dużo oszczędności, aby je wszystkie zaspokoić. Wówczas musimy albo je ograniczać, albo zapożyczyć się na określoną sumę pieniędzy i z nich sfinansować zakup lub wyjazd. Jeśli Twoje potrzeby są krótkoterminowe lub małe, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie długoterminowego kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wprawdzie wszystkie pożyczki są pewnym rodzajem zadłużenia, ale jeśli zostaną rozłożone na długi czas, to ich spłata nie będzie zbyt obciążająca dla domowego budżetu. Często jesteśmy wręcz zmuszeni brać kredyt, czy pożyczkę. Niekiedy musimy sięgać nawet po kredyt pozabankowy. Często bierzemy kredyty hipoteczne, kredyty na auto i inne cele konsumenckie.

Wysokość składek ubezpieczeniowych

Wysokość składek ubezpieczeniowych Ubezpieczenie, którego wysokość została obliczona na podstawie przyszłych potrzeb może okazać się zbyt drogie i ubezpieczony (ubezpieczający) nie będzie w stanie płacić tak wysokiej składki. W takiej sytuacji suma ubezpieczenia musi być odpowiednio obniżona, przy wzięciu pod uwagę zredukowanych w przyszłości wydatków, co jednak spowoduje stosowne obniżenie przyszłego standardu życia. W każdym jednak przypadku suma ta powinna być ustalone na poziomie, który zapewniałby pokrycie co najmniej potrzeb okresu dostosowawczego. W inny sposób niż w przypadku ubezpieczenia w rodzinie można określić wysokość pokrycia strat (wysokość sumy ubezpieczenia) w ubezpieczeniach w interesach, a więc przede wszystkim tzw. kluczowych osób w przedsiębiorstwie, partnerów (wspólników) w spółkach, a także dłużników. Nie jest łatwo określić wysokość strat zwłaszcza w przypadku kluczowych osób w przedsiębiorstwie. Konieczna jest przede wszystkim dokładna ocena ekonomiczna danego przedsiębiorstwa w dłuższym okresie, pozwalająca na ustalenie trendów i kierunków rozwoju, zwłaszcza aktualnej i przyszłej wysokości zysku. Niezbędna jest także analiza miejsca kluczowej osoby w przedsiębiorstwie i jej roli w osiąganiu tego zysku. Należy uwzględnić wysokość zarobków uzyskiwanych przez dana osobę, która powinna być w określonej relacji do zysku, jaki dzięki niej osiąga firma. Konieczne jest też ustalenie, jak dużą grupę pracowników można uznać za osoby kluczowe, a łączna suma ubezpieczenia tych osób musi być w określonej relacji do łącznego zysku przedsiębiorstwa Kluczowymi osobami z zasady nie są robotnicy, urzędnicy niższego szczebla, pracownicy administracyjni. Ewentualne zmniejszenie się w przyszłości nie pokrytych z innych źródeł potrzeb może spowodować odpowiednie obniżenie sumy ubezpieczenia (jeżeli warunki danego ubezpieczenia przewidują taką możliwość). W przypadku spółek działalności po śmierci danego wspólnika (zwłaszcza w spółkach cywilnych) powinna zabezpieczyć dalsze prowadzenie firmy przez możliwość wykupienia udziałów zmarłego przez pozostałych wspólników. W ubezpieczeniu dłużników suma ubezpieczenia określana jest w relacji do wysokości długu (ubezpieczenie na rzecz wierzyciela). W ubezpieczeniu zawierającym zarówno element ryzyka, jak i element oszczędnościowy poza skalkulowaniem strat (potrzeb) wynikających ze śmierci ubezpieczonego konieczne jest ustalenie możliwości przesunięcia aktualnych nadwyżek finansowych na okresy późniejsze.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes